Alle verkeersborden in de openbare ruimte, digitaal beschikbaar

Breng de openbare ruimte eenvoudig in kaart dankzij onze IPSm toepassing.

IPSm is ons initiatief om de RVV-, RVV-gerelateerde bebording en bebakening van heel Nederland digitaal in kaart te brengen, hiermee kunnen wegbeheerders voldoen aan EU-regelgeving, zoals RTTI, ISA en Data Top 15, besparen zij kosten én behalen zij duurzaamheidsdoelstellingen. Wij werken volgens beveiligingsstandaarden zoals vastgelegd in ISO 27001.

- Kostenbesparing dankzij digitale inspecties
- Ontzorgt het beheer en onderhoud van de verkeersborden in uw areaal
- Verduurzaming van uw areaal, door versobering en hergebruik borden

ISA & Data Top 15

Per 1 januari 2025 dienen wegbeheerders de cruciale data aan te leveren. Wij ontzorgen u en helpen te voldoen aan de wettelijke regelgeving/CE-keur. U krijgt een kant-en-klaar rapport voor cruciale data, en eventueel verkeerskundig advies.

Gratis demo aanvragen

Inspectie rapport

Bespaar tienduizenden euro's dankzij digitale inspecties van de borden in jouw areaal. Schades, scheefstanden, worden gedetecteerd. Waarmee u eenvoudig uw onderhoudsplan en budget in kaart hebt, om uw bordenareaal op orde te brengen.

Verkeerskundig rapport o.b.v. BABW-voorschriften/CROW specificaties. Het inspectierapport kun u direct gebruiken als opleverdossier.

Duurzaam

Ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen? Dan is deze module perfect. Veelal zijn er te veel borden in een gebied, versobering is dan zowel duurzamer als verkeersveiliger!

Dankzij onze digitale analyses detecteren we de overbodige borden, zodat deze kunnen worden gerecycled of gebruikt voor herinzet.

Beheer

Inzicht in de locatie van RVV- en RVV-gerelateerde borden en gedetailleerde informatie via het bordenpaspoort. Aanpassingen in de buitenruimte vastleggen en beheren.

IPSm is uitermate geschikt voor onderhoud en inzicht, en wordt door uw plaatsingsdienst gemakkelijk gebruikt via de mobiele versie van IPSm. Af te nemen, met of zonder exportfunctie.

Geofencing

Gedetailleerde data van milieuzones en schoolzones, zoals de locaties, venstertijden, omleidingen, bebording van milieuborden en logistieke bebording.

Om de verkeersveiligheid en leefbaarheid goed te implementeren. Af te stemmen afhankelijk van uw mobiliteitsuitdagingen.

Maak kennis met ons IPSm platform.

In IPSm kun je ook zelf data administratief toevoegen. Ook op locatie, met de IPSm App. Zo kunnen zowel tijdelijke als permanente RVV-borden, die langs of boven de wegen in Nederland worden geplaatst, worden geregistreerd en geactualiseerd.

Ook gegevens van tijdelijk geplaatste RVV borden (zoals bij wegwerkzaamheden of evenementen) worden snel en efficiënt verwerkt in ons IPSm platform, waar informatie over onze verkeersbordendatabase zichtbaar is.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.

Digitalisering in de openbare ruimte

De verkeerswereld verandert in rap tempo: klanten vragen steeds meer om digitaal en duurzaam beheer van assets en het slim beheren en onderhouden van objecten in de openbare ruimte. Want de meest ideale openbare ruimte is een veilige en comfortabele omgeving, die op (kosten)efficiënte wijze duurzaam beheerd kan worden.

Intelligent Public Space management is de motor onze concepten rondom advies, duurzaamheid, sanering, kostenefficiënt beheren, verkeersveiligheid, sensor oplossingen, oftewel; IPSm slaat de brug van ‘staal naar digitaal’. Wij helpen je om de ideale openbare ruimte te realiseren door het slimmer maken van de publieke buitenruimte.

Hebben jullie zicht op de assets? Via onze landelijke verkeersbordendatabase hebben wij alle RVV-borden in Nederland digitaal in kaart gebracht. De locatie en bijbehorende informatie van deze borden worden direct inzichtelijk gemaakt via het IPSm platform. Inzicht in uw bordenareaal nodig? Wij bieden IPSm als licentie aan of compleet met inventarisatie, inspectie, onderhoud en beheer.

Data van objecten in de buitenruimte bieden legio mogelijkheden, denk aan:

BABW-plaatsingsvoorschriften
Zoals: bord volgorde, aantal borden op een ondersteuningsconstructie volgens CE-keur, afstand bord-wegkant, hoogte onderkant bord – maaiveld, positie, en visuele inspectie (stickers, graffiti, deuken, verkrijting, aanslag, tordatie)
Verkeerskundig advies:
Juiste samenstelling van borden die bij elkaar horen. Denk aan eenrichtingsverkeer, sluitende zones, ISA Proof, en aansluiting bij wegvakinformatie.
Milieu en doorstroming:
Juiste routering, inventarisatie onnodige borden, (milieu) zones analyse.

Zij gingen u voor

Wil je meer horen over actuele cases, gebruikerservaringen en de mogelijkheden?
Dan kun je altijd vrijblijvend contact opnemen met:
Caroline van Rij

De data, het platform, de IPSm App (voor het direct doorvoeren van mutaties in het veld) en sensoren die de assets slim maken vormen de basis voor verkeerskundige adviezen, gebreken-inventarisaties en beheer en onderhoud. Hierdoor zijn we in staat om de buitenruimte een bijdrage te laten leveren aan:

Minder verkeersslachtoffers
Optimalisering verkeersdoorstroming
Verbeterde sociale veiligheid
Schone omgeving / luchtkwaliteit
Beleving
Economische vitaliteit
Kosten efficiënt beheer
Duurzaamheid
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.

Benieuwd naar de voordelen?

Download hier onze whitepaper met daarin 3 praktijk voorbeelden.
Bedankt! U ontvangt de whitepaper in uw mailbox.
Oops! Something went wrong while submitting the form.